Latest Posts

Więcej agentów równości

Wziąłem dzisiaj udział w obradach Kongresu Kobiet, które odbywały się na warszawskim Torwarze. Zainteresowało mnie wystąpienie prof. Małgorzaty Fuszary, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Na początku podjęła ona kwestię ratyfikacji tzw. konwencji antyprzemocowej (istambulskiej). Przekonywała do tego, że mamy do…
Read more